Házirendünk

 

Általános Házirend

A wellness központ házirendjének célja, hogy meghatározza az alapvető szabályokat, a wellness Központban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők) egymás közötti magatartását mely elengedhetetlen a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében. A Házirend továbbá előírja a más szabályokban nem rögzített követelményeket, melyek a Wellness Központ rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgálnak.

A Wellness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A szolgáltatás használója nem sértheti meg jelen Házirendben foglalt szabályokat, valamint a hatályos jogszabályi előírásokat és a vonatkozó rendelkezéseket. 

TILOS a Wellness Központ területén: 
- a dohányzás és alkohol fogyasztása
- az olyan tevékenység, amely a wellness központ szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, 
- kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése

Általános szabályok

Arcképes adatnyilvántartást vezethet Üzemeltető a wellness központ szolgáltatásait igénybevevő vendégekről. A wellness központ jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben. A wellness központ üzemeltetője a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adja ki.

A rend és a tisztaság betartása az egész wellness központ területén minden vendégre kötelező érvényű alapvető elvárás, továbbá elvárt magatartás a másik vendég tiszteletben tartása, és a kultúrált viselkedés.

A wellness központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. ha az felelőtlen magatartásból ered. Minden vendég a recepción köteles dokumentálás mellett a talált tárgyakat leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelés áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A wellness központ belső házirendjét saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti. A házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a recepción. A szolgáltatások igénybétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

A fitnesz-, kardio-, kerékpár- és wellness termekbe kizárólag a tevékenységnek megfelelően alkalmas öltözékben, felszerelésben lehet belépni. Felsorolt helyiségekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital bevitele tilos. A wellness központ nyitvatartási ideje: h-p: 6.30-22.00, sz-v: 9-20-ig.

Recepció

A wellness központ szolgáltatást nyújtott területeire kizárólag az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet belépni. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs lapot, melyet aláírva egyúttal elfogadja a wellness központ házirendjében foglaltakat. Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy annak betartását az wellness központ munkatársai ellenőrizhetik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A wellness központ vendégei részére azok belépésekor átadott eszközeit (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

Fitnesz Házirend

A Fitnesz teremben a váltócipő használata kötelező!
A teremben 16 éven aluli személy csak edzői vagy szülői felügyelettel tartózkodhat. 
A gépeket mindenki saját felelősségére használhatja.
A fitnesz teremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Törölköző használata kötelező!
A fitnesz teremben hiányos öltözékben tartózkodni tilos!
A fitnesz termet zárás előtt 10 perccel kérjük elhagyni!
Kérjük a súlyokat használat után helyükre visszatenni!

Aerobik Házirend

Az aerobik teremben a váltócipő használata kötelező!
A teremben 16 éven aluli személy csak edzői vagy szülői felügyelettel tartózkodhat. 
Kérjük, hogy órakezdés után 10 perccel ne zavarják az órát.
Az aerobik teremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Törölköző használata kötelező!
Az aerobik teremben hiányos öltözékben tartózkodni tilos!
Kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését!
Kérjük az eszközöket az óra befejeztével helyükre visszatenni!

Wellness Házirend

A Wellness rész teljes területén a váltócipő használata kötelező!
A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező!
A medencét mindenki saját felelősségére használhatja. 
A wellness területén hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Törölköző használata kötelező!
Kérjük, a papucsokat a NE vigyék be a szaunákba és a gőzbe!
A wellness területet a wellness központ zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni.